Strona główna
Mapa strony

OGÓLNOPOLSKI BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK

Nakład 30 tysięcy egzemplarzy!

Państwa refleksje, spostrzeżenia, relacje opisujące różnorodne aspekty pracy i życia pielęgniarek i położnych, będą dla nas cennym materiałem do publikacji lub sygnałem do podjęcia tematu przez redakcję ogólnopolskiej gazety pielegniarki.info.pl

Zależy nam także na tekstach promujących nasz zawód, popularyzujących wartościowe i oryginalne pomysły i rozwiązania w celu eliminacji wszelkich występujących w nim nieprawidłowości.

Podstawowe zasady współpracy z redakcją gazety pielegniarki.info.pl:

  • artykuły nie mogą być wcześniej publikowane,
  • autor udostępniając tekst do publikacji przenosi na redakcję Gazety Pielęgniarki i Położnej prawa autorskie do druku oraz prawa do umieszczenia go na Portalu Pielęgniarek i Położnych,
  • format A4, marginesy 2,5 cm, objętość do 1,5 strony, czcionka Times New Roman – 12 pkt, tytuł i śródtytuły pogrubione, odstępy między wierszami pojedyncze, wyrównanie do lewej i prawej, przypisy końcowe, zwroty obcojęzyczne – kursywa,
  • w przypadku wykorzystania w tekście cytatów, należy podać pełną informację dotyczącą autora i wydawnictwa,
  • honoraria za zakwalifikowane do druku teksty, będą uzgadniane przed ich publikacją indywidualnie z autorami.

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania, korekty i skracania, a także do zmiany tytułów.

Wszelkich uzgodnień prosimy dokonywać telefonicznie: 664 128 275 oraz mailem na adres: biuro[at]pielegniarki.info.pl

Autorom życzymy satysfakcji z prezentowania swych tekstów na tak liczącym się forum, jakim dla naszego środowiska zawodowego jest ogólnopolski bezpłatny dwumiesięcznik pielegniarki.info.pl