Strona główna
Mapa strony

OGÓLNOPOLSKI BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK

Nakład 30 tysięcy egzemplarzy!

Miesięcznik Gazeta Pielęgniarki i Położnej posiada najwyższy nakład spośród innych pism adresowanych do naszego środowiska zawodowego. Jest inicjatywą niezwiązaną z żadną organizacją. Wydawnictwo jest bezpłatne; również koszty wysyłki Gazety ponosi redakcja. Zapraszamy wszystkich do współredagowania naszej Gazety.

więcej

Jak zamówić bezpłatną Gazetę?

Zapraszamy kadrę zarządzającą zakładów pracy (dyrektorów, pielęgniarki naczelne, przełożone pielęgniarek) do składania zamówień zbiorowych Gazety. Jednorazowe złożenie zamówienia zapewni Państwu systematyczną dostawę kolejnych wydań Gazety w ciągu całego 2015 roku, bez potrzeby wykonania żadnych dodatkowych formalności.

więcej

Bieżący numer

Gazeta Pielęgniarki i Położnej

nr.

9/2017

więcej